Convertor cifre romane in cifre arabice


Cifre ROMANE:
Cifre ARABICE:

Care sunt regulile de scriere pentru cifre romane?

  • În sistemul numeric roman, „cifrele” de bază  sunt literele I, V, X, L, C, D, și M, care reprezintă aceleași numere, indiferent de poziția lor.
  • Simbolurile sunt plasate în ordinea valorii, începând cu cele mai mari valori.
  • Atunci când numeralul superior este plasat în fața numeralul mai mic, se adaugă valorile fiecărui număr roman.
  • La valori mai mici preced valori mai mari, valorile mai mici sunt scăzute din valorile mai mari, iar rezultatul se adaugă la total.
  • Nu repeta I, X și C, mai mult de trei ori la rând. (Numărul 4 pe un ceas cu numere romane este scris de obicei ca IIII.)
  • Simboluri V, L și D nu pot să apară mai mult decât o dată consecutiv.
  • Nu scade un număr de la unul care este mai mult de 10 de ori mai mare: I poate precede numai V și X, X poate precede numai L și C, iar C poate precede numai D și M.

cifre romane

Vezi si : Convertor cifre arabice in cifre romane 

 
Leave a Reply